Potřebuje živnostník podnikatelský účet? Mnoho podnikatelů se rozhodně nesprávně

Finišujete s přípravami na vlastní podnikání? Nezapomeňte na jednu důležitou položku. Zákon vám ji sice nepřikazuje, ale vyřízení firemního bankovního účtu by z praktických i bezpečnostních důvodů mělo patřit k povinné jízdě každého začínajícího podnikatele. V budoucnu vám tento krok dokáže výrazně usnadnit rozvoj vašeho byznysu.

Bez účtu váš čekají výrazná omezení

Obchodní společnosti, jako například eseročky nebo akciové společnosti, potřebují podnikatelský účet jako nutnou podmínku provozování činnosti. V případě živnostníků je situace jiná. Zákon umožňuje podnikatelům provozovat živnost i bez toho, aby si bankovní účet vůbec založili. Proto se mnoho začínajících podnikatelů účtem nezabývá, což však může mít v budoucnu neblahý vliv na rozvoj jejich další činnosti.

Podnikatel totiž musí počítat s tím, že zákon podnikání bez bankovního účtu značně omezuje. Podle § 4 zákona 394/2012 Sb. o omezení plateb v hotovosti ve znění pozdějších předpisů platí, že platba v hotovosti nesmí přesáhnout 5 000 eur.

I v případě, že neočekáváte platby vyšší než 5 000 eur, bude podnikání bez účtu komplikované. Hlavně v dobách, kdy si lidé stále více zvykají platit prostřednictvím internetu či platebních terminálů i například v řemeslných stáncích. Proto je založení byznys účtu, který můžete mít dokonce bezplatně a rovnou is terminálem, skvělou možností, jak využít potenciál vašeho podnikání naplno a nemyslet na žádné limity.

Osobní účet při podnikání může způsobovat problémy

Nejčastější alternativou začínajících podnikatelů je, že účet sice mají, ale začnou k podnikání používat svůj osobní účet. Zákon v tomto případě nijak nevymezuje povinnost mít účet speciálně k podnikání. Avšak používání osobního běžného účtu přináší několik komplikací, na které by měl podnikatel myslet dopředu.

Největším rizikem je, že začnete od prvního dne ztrácet přehled o financích používaných pro podnikání a pro soukromé účely. To je hotová katastrofa jak pro účetního, tak pro vás samé, pokud si chcete vést účetnictví reálných příjmů a výdajů.

V případě, že budete využívat paušální výdaje, evidenci výdajů nebudete potřebovat, ale příjmy bude třeba dokladovat stále. Proto váš účetní bude muset nahlédnout na celé vaše rodinné finance, nejen na ty, které souvisí s podnikáním. To vám může prodražit samotné účetní služby a samozřejmě o vašich soukromých výdajích získá přehled nejen třetí osoba, ale v případě daňové kontroly také daňový úřad. Proto je lepší hned na začátku oddělit soukromé a firemní peníze. Ušetří vám to čas, starosti, peníze i soukromí.

Vhodně zvolený účet je podporou podnikání

Moderní banky podnikatelské účty přizpůsobují potřebám podnikatelů. Počítají totiž s tím, že podnikání je souvislá činnost s cílem dosahovat zisku a rozvíjet se. Proto na podnikatele dívá jinak než na běžného zaměstnance, kterému na účet chodí jen pravidelný příjem. Používání podnikatelského účtu od prvních dnů podnikání dává výhodu, že banka vidí, jak se vám daří. Jak rostou vaše tržby, zda se vám daří sezónně nebo neustále pokračujete.

„Klient si vytváří příležitost do budoucna získat například jednodušší financování jeho podnikatelských záměrů, nakolik ho banka z historie pohybů na účtu zná,“ říká Anton Dano, segmentový manažer z Tatra banky.

Díky podnikatelskému účtu budete pro banku stabilnější a spolehlivější partner. Budete v úplně jiné situaci, než když požádáte o úvěr na podnikání či rozvoj a přitom banka nebude ani evidovat, že jste dosud podnikali. Podnikatel s byznys účtem získá podnikatelský uver snáze a výhodněji než podnikatel bez něj.

Osobní účet pro podnikání není žádoucí

Každý podnikatel ví, že dobré vztahy jsou základem úspěšného byznysu. Proto je dobré budovat si je is bankou a nezavádět. Při používání soukromého účtu k podnikání se sice neprohřešujete vůči zákonu, ale není to korektní.

Banka je povinna v souladu se zákonem č.297/2008 Sz. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu, dohlížet na podezřelé transakce.

A retirement plan you can bet your life on

„Samotná realizace povinné péče podle typu klienta již má svá specifika, jako například poznání řídící a vlastnické struktury klienta, který je právnickou osobou a mnohé jiné, přičemž je třeba uvést, že předmětný zákon neurčuje pouze povinnosti banky, ale i jejího klienta. Zákon definuje také rizikovost klienta, kterou ovlivňují mimo jiné i typy produktů a jejich následné využití,“ dodává Dano.

Pokud klient tedy používá svůj osobní účet k podnikání, může to způsobovat několik nesrovnalostí a nedorozumění, které je banka povinna odstranit a následně postupovat podle zákona.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram