Plánujete prodat nemovitost? Kolik zaplatíte na poplatcích, daních a odvodech?

Prodej nemovitosti není jen o tom, že se podepíše smlouva a kupující předá peníze. Celý proces je složitější a zahrnuje v sobě také výdaje pro prodejce. Připravili jsme pro vás přehled poplatků, na které se musíte připravit, prodáváte-li dům či byt.

Realitní kancelář

Platba za služby realitní kanceláře bývá v souvislosti s prodejem nemovitosti jedním z největších výdajů. Agentovi budete muset za jeho služby zaplatit. Každá realitní kancelář má ceník nastaven jinak. Obvykle si však ptá 3 – 5% z finální prodejní ceny nemovitosti. Právě to je důvod, proč se mnozí rozhodnou prodej řešit svépomocí.

Smlouvy o prodeji

Abyste mohli vaši nemovitost prodat, musíte splnit několik právních náležitostí spojených se smlouvami. Kromě povinných smluv se podepisují i ​​jiné smlouvy, které do celého procesu prodeje vnášejí více jistoty pro obě strany. Často se setkáte například s:

rezervační smlouvou – není povinná, ale kupující si díky ní rezervuje nemovitost a prodávající obdrží zálohu pro případ, že by se zájemce v poslední chvíli rozhodl jinak
kupní smlouvou – povinný dokument, který upřesňuje všechny podmínky související s prodejem nemovitosti
zástavní smlouvou – může ji požadovat banka, pokud se koupě nemovitosti financuje hypotékou
Prodej nemovitosti je z hlediska právních náležitostí komplexní proces. Lidé proto často využívají služeb advokáta. Kromě toho, že budete mít kvalitní smlouvy, které vám poskytnou jistotu, získáte také výhody, jako například rychlejší rozhodnutí o návrhu vkladu do katastru.

V tomto případě je odhad ceny velmi individuální. Záleží jednak na ceníku samotného advokáta, ale také rozsahu práce, kterou pro vás provede.

Další potřebné dokumenty

K úspěšnému dokončení prodeje vaší nemovitosti budete kromě smluv uzavřených s kupujícím potřebovat i další doklady. Liší se v závislosti na typu prodávané nemovitosti, tedy zda se jedná o byt, nebo rodinný dům. V obou případech jsou zapotřebí tyto dokumenty:

Smlouva o nabytí nemovitosti – kupujícímu potvrdí, že nemovitost je opravdu vaše a jak jste ji získali. Pokud jste tuto smlouvu ztratili, můžete si zeptat kopii od druhé smluvní strany nebo katastrálního úřadu. V druhém případě však platíte 1,50 € za každou započatou stranu smlouvy.
Výpis z listu vlastnictví – aby byl způsobilý k právním úkonům, musí být aktuální. Katastr si za jeho vydání účtuje správný poplatek 8 €.
Kopie katastrální mapy – katastrální mapa je důležitá zejména pro kupujícího, který danou lokalitu nezná. Za každou vydanou kopii se platí 8 €.
Znalecký posudek – přestože při běžném prodeji není požadován, pro obě strany umí být velmi užitečný. Jeho cena se pohybuje kolem 150 – 200 € při posuzování bytu, 300 € a více v případě domu.
Souhlas spoluvlastníků – pokud nemovitost vlastní více osob, například když ji společně zdědili, při prodeji je zapotřebí písemného souhlasu všech spoluvlastníků. V tomto případě budete platit za úřední osvědčení podpisů, což je u notáře 2,87 € za jeden podpis.
Speciálně pro byty

Doklad od správce bytového domu o vypořádání závazků vůči správci – cenu si nastavuje správce bytového domu. Většinou jde maximálně o 7 €.
Speciálně pro domy:

Geometrický plán – slouží k přesnému zakreslení nemovitosti. Cena se pohybuje kolem 250 € v závislosti na geodetu, lokalitě a konkrétním domě.
Vklad do katastru

Kupující se stává vlastníkem teprve tehdy, když je právo k nemovitosti vloženo do katastru. Žádost o vklad do katastru je však také zpoplatněna:

písemná žádost o vklad ve lhůtě 30 dnů – 66 €
písemná žádost o vklad ve lhůtě 15 dnů – 266 €
elektronická žádost o vklad ve lhůtě 30 dnů – 33 €
elektronická žádost o vklad ve lhůtě 15 dnů – 133 €
Daň z prodeje nemovitosti

Po prodeji nemovitosti už zbývá jen jedna otázka: Je třeba příjem z prodeje nemovitosti zdanit? Odpověď závisí na tom, zda jste nemovitost měli zařazenou v obchodním majetku a jak dlouho jste ji před prodejem vlastnili.

Pokud byla zařazena v obchodním majetku, příjem z prodeje je od daně osvobozen v případě prodeje po uplynutí 5 let od jejího vyřazení z obchodního majetku.
Pokud nebyla zařazena v obchodním majetku, příjem z prodeje je od daně osvobozen v případě prodeje po uplynutí 5 let od jejího nabytí do vlastnictví.
Příjem z prodeje nemovitosti se zdaňuje daní z příjmů fyzické osoby. V první řadě zdanitelný příjem snížíte o daňové výdaje a výslednou částku vykážete jako základ daně v daňovém přiznání.

House model on polish money

Mezi výdaje, které můžete odečítat z příjmu z prodeje nemovitosti, patří:

cena nemovitosti v momentě jejího nabytí do vašeho vlastnictví (kupní cena při koupi, cena uvedená v usnesení o dědění při dědictví…)

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram