1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, , 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, wp, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, old/, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, wp, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,

Používáte elektronické faktury? Co všechno by měly splňovat?

Zásah digitalizace do světa podnikání nám mimo jiné přináší také postupný přechod k elektronickým fakturám. Při online nákupech ve velkých e-shopech jsme již dlouho zvyklí na systém fakturace ve formě .pdf příloh v mailech. Elektronické faktury jsou však stále dostupnější i pro malé podnikatele. V tomto článku se dozvíte, jaké náležitosti musí e-faktura splňovat a jaké změny v této oblasti přinesl rok 2022.

Vyhněte se zbytečnému trápení

V první řadě je vhodné připomenout, že vystavování faktur už nemusí být jen o manuálním doplňování údajů v Excelu nebo Wordu. Namísto trápení se s rozložením informací v rámci dokumentu můžete používat aplikace speciálně vyvinuté pro tento účel.

Faktury tak budou působit profesionálně z hlediska designu a vám stačí doplnit potřebné údaje do jednoduchého formuláře, klidně i v mobilu. Kromě toho vývojáři nejpoužívanějších aplikací sledují i ​​změny v legislativě a průběžně doplňují potřebné funkce.

Náležitosti elektronické faktury

K tomu, aby elektronická faktura byla platná, musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Situace se však poněkud komplikuje tím, že faktury jsou upravovány ve dvou zákonech: zákoně o DPH a zákoně o účetnictví. Zde je přehled náležitostí elektronické faktury z obou pohledů.

Zákon o DPH

Podle zákona o DPH je fakturou každý doklad nebo oznámení vyhotovené podle ustanovení tohoto zákona. Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o listinnou nebo elektronickou formu, protože elektronické dokumenty nejsou omezeny na konkrétní formáty. Pokud doklad nebo oznámení mění původní fakturu a jednoznačně se na ni vztahuje, také se považuje za fakturu.

Náležitosti elektronické faktury uvedené v zákoně DPH jsou:

jméno a příjmení nebo název osoby povinné k dani, adresu jejího sídla, místa podnikání, provozovny, bydliště nebo adresu místa, kde obvykle pobývá, její identifikační číslo pro daň,
jméno a příjmení nebo název příjemce zboží nebo služby, adresu jeho sídla, místa podnikání, provozovny, bydliště nebo adresu místa, kde obvykle pobývá, jeho identifikační číslo pro daň,
pořadové číslo faktury,
datum, kdy bylo zboží nebo služba dodáno nebo datum, kdy byla platba přijata, lze-li toto datum určit a odlišuje-li se od data vyhotovení faktury,
datum vyhotovení faktury,
množství a druh dodaného zboží nebo rozsah a druh dodané služby,
základ daně pro každou sazbu daně, jednotkovou cenu bez daně a slevy a rabaty, pokud nejsou obsaženy v jednotkové ceně,
uplatněnou sazbu daně nebo osvobození od daně; při osvobození od daně se uvede odkaz na ustanovení tohoto zákona nebo slovní informace „dodání je osvobozeno od daně“,
výši daně spolu v eurech, která má být zaplacena, kromě výše daně uplatněné podle zvláštní úpravy,
údaje o dodaném novém dopravním prostředku,
jméno a příjmení nebo název daňového zástupce, adresu jeho sídla nebo bydliště a jeho zvláštní identifikační číslo pro daň, je-li zahraniční osoba zastoupena daňovým zástupcem.
V případě uplatnění zvláštní úpravy se podle potřeby do faktury přidává i slovní informace:

„vyhotovení faktury odběratelem“,
„přenesení daňové povinnosti“,
„úprava zdanění přirážky – cestovní kanceláře“,
„úprava zdanění přirážky – použité zboží“,
„úprava zdanění přirážky – umělecká díla“,
„úprava zdanění přirážky – sběratelské předměty a starožitnosti“.
Zákon o účetnictví

V zákoně o účetnictví se za fakturu považuje účetní doklad, který musí určovat obsah jednotlivých účetních případů a splňuje tyto vlastnosti:

věrohodnost původu účetního záznamu,
neporušenost obsahu,
čitelnost účetního záznamu.
6 hlavních náležitostí faktury z hlediska zákona o účetnictví zní následovně:

slovní a číselné označení účetního dokladu,
obsah účetního případu a označení jeho účastníků,
peněžní částku nebo údaj o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
datum vyhotovení účetního dokladu,
datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení,
podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ v účetní jednotce, není-li ověření účetního případu zajištěno podle § 32 ods. 3 písm. b) nebo písm. c).
Ve srovnání se zákonem o DPH je specifický zejména poslední bod, kterého se týkají i změny platné od 1. 1. 2022. Aby byli účastníci účetního případu identifikovatelní, elektronická faktura musí obsahovat jedinečný podpisový záznam. V listinné formě nebylo nad čím přemýšlet, fakturu jste jednoduše podepsali perem.

Business people working at desk. Male and female professionals are sitting by windows. Colleagues are sitting in textile industry.

S digitalizací faktur však přišla motivace k přehodnocení definice podpisového záznamu. Nově tak pro účely podpisu elektronické faktury můžete použít:

sken vlastnoručního podpisu,
kvalifikovaný elektronický podpis,
jiný podpisový záznam ekvivalentní vlastnoručnímu podpisu v elektronické formě.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram